Exposing Natural Language Models

Workshops Home 5 Category: Workshops Exposing Natural Language Models 28 oktober 2021 How do we know if a text is produced by human or artificial intelligence? Could new technology be used by – for example – students to generate essays with minimum effort?...

Covid-19 och den digitala medieekologin

Workshops Home 5 Category: Workshops Covid-19 and the Digital Media Ecology 20 maj 2021 Den 20 maj 2021 arrangerade DHV tillsammans med Institutionen för mediestudier på Stockholms universitet ett seminarium om mediernas och teknikutvecklingens roll under...

AI och automation

Workshops Home 5 Category: Workshops AI och automation 26 februari 2021 Ämnet för det första DHV-seminariet 2021 tillkom efter det glädjande beskedet att hela tre projekt vid SU beviljats medel från Wallenbergs högaktuella satsning på just humanvetenskapliga...

Om digital humanvetenskap och metod I

Workshops Home 5 Category: Workshops Om digital humanvetenskap och metod I 22 november 2018 Den första öppna workshopen om digital humanvetenskap och metod syftade till att diskutera hur den nya inriktningen mot digital humanvetenskap förhåller sig till frågor om...