Verksamhet

DHV-hubbens syfte är att inrätta och driva ett nätverk för samarbete, bevakning och utveckling av forskningsaktiviteter inom digital humanvetenskap vid SU. Hubben samverkar även nationellt och internationellt med liknande satsningar vid andra universitet.

DHV-hubben leds av en arbetsgrupp som organiserar workshops, seminarier och omvärldsanalyser av digital humanvetenskaplig forskning. Genom tvärvetenskapliga möten och ökad dialog med aktörer utanför akademin är målet att skapa kunskapsutbyte och forskning som ligger i framkant.

Arbetsgruppen har tidigare haft ett treårigt uppdrag att utforska och positionera DHV vid SU i dialog med samtliga institutioner inom det humanvetenskapliga området. Uppdraget resulterade i att hubben etableras under 2020. Inom kort publiceras en antologi som markerar övergången till den nya formen.