Arbetsgrupp

Uno Fors

Uno Fors

Professor, Institutionen för data- och systemvetenskap, projektledare

Stanley Greenstein

Stanley Greenstein

Universitetslektor, Juridiska institutionen

Petter Karlström

Petter Karlström

Lektor, Institutionen för data- och systemvetenskap

Susanne Tienken

Susanne Tienken

Docent, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Andreas Widholm

Andreas Widholm

Docent, Institutionen för mediastudier