Arbetsgrupp

Uno Fors

Uno Fors

Professor Institutionen för Data- och systemvetenskap, projektledare

Det här kan bli ett starkt profilområde för Stockholms universitet

Stanley Greenstein

Stanley Greenstein

Universitetslektor, Juridiska institutionen

Petter Karlström

Petter Karlström

Lektor Institutionen för Data- och systemvetenskap

Det finns ett brett intresse och stor potential för digital humanvetenskap vid SU

Andreas Widholm

Andreas Widholm

Docent, Institutionen för mediastudier

Sofia Mattson

Sofia Mattson

Områdeskansliet för humanvetenskap, administration

Sonya Petersson

Sonya Petersson

Postdoktor, Institutionen för kultur och estetik, Projektassistent

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 - 2019 DHV