Arbetsgrupp

Uno Fors

Uno Fors

Professor, Institutionen för data- och systemvetenskap

Harko Verhagen

Harko Verhagen

Docent, Institutionen för data- och systemvetenskap

Katarina Fast Lappalainen

Katarina Fast Lappalainen

Universitetslektor, Juridiska institutionen

Susanne Tienken

Susanne Tienken

Docent, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Andreas Widholm

Andreas Widholm

Docent, Institutionen för mediastudier