Arbetsgrupp

Uno Fors

Uno Fors

Professor Institutionen för Data- och systemvetenskap, projektledare

Det här kan bli ett starkt profilområde för Stockholms universitet

Christer Johansson

Christer Johansson

Forskningssekreterare, Institutionen för Kultur och estestik

Vi ska samarbeta över disciplingränserna och skapa nya möjligheter

Petter Karlström

Petter Karlström

Lektor Institutionen för Data- och systemvetenskap

Det finns ett brett intresse och stor potential för digital humanvetenskap vid SU

Cecilia Magnusson Sjöberg

Cecilia Magnusson Sjöberg

Professor, Juridiska insitutionen

Det är spännande att få vara med och utforska ett modernt forskningsområde

Sofia Mattson

Sofia Mattson

Områdeskansliet för humanvetenskap, administration

Sonya Petersson

Sonya Petersson

Postdoktor, Institutionen för kultur och estetik, Projektassistent

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 - 2019 DHV

DHV

NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista, Sweden