Workshops

Home 5 Evenemang 5 Digital demokrati i EU-valet?

Digital demokrati i EU-valet? Om den politiska kommunikationens förutsättningar i en osäker tid

Varmt välkommen till en paneldiskussion vid Stockholms universitet om villkoren för den demokratiska opinionsbildningen och nyhetsmediernas roll i samband med EU-valet.

Tid: 23 maj, 17.00–19.00
Plats: Accelerator, Stockholms universitet, Frescativägen 26A

Anmäl dig här senast 20 maj!

Evenemanget samarrangeras av forskningsområdet Språk och makt och nätverket för Digital humanvetenskap (DHV) vid Stockholms universitet. Vi har bjudit in representanter från de politiska partierna och från journalistiken för att diskutera den politiska kommunikationens förutsättningar i en tid präglad av djupgående teknologiska förändringar och politisk osäkerhet.

  • Vilken betydelse har egentligen digitala plattformar och sociala medier för den demokratiska opinionsbildningen?
  • Hur agerar partierna strategiskt för att nå ut till väljarna?
  • Och hur navigerar journalister och medborgare i ett mediesystem där gränserna mellan nyheter och åsikter tenderar att suddas ut?

Vi bjuder in till en bred diskussion om dessa frågor, och välkomnar forskare, lärare och studenter från alla ämnesområden att delta. Evenemanget är även öppet för allmänheten.

I PANELEN

Emelie Schröder, kommunikationschef, Socialdemokraterna
Martin Borgs, biträdande partisekreterare och kommunikationschef, Moderaterna
My Rohwedder, politisk kommentator, Aftonbladet
Annie Reuterskiöld, politisk reporter, Dagens Nyheter

Moderator: Andreas Widholm, docent i journalistik, Stockholms universitet

MER OM EVENEMANGET

Söndagen den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Valet sker i en brytningstid då behovet av ett enat Europa är större än på flera decennier. Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina har förändrat den europeiska säkerhetsordningen dramatiskt. Samtidigt ritas den politiska kartan om i många europeiska länder. Nya partier och allianser formas, ofta utifrån idéer om att EU fått allt för mycket makt och inflytande på bekostnad av det nationella självbestämmandet.

Förutsättningarna för politisk opinionsbildning i samband med val har genomgått stora förändringar det senaste decenniet. Digitala plattformar och sociala medier har blivit allt viktigare för medborgarnas kunskaper, särskilt bland unga. Den traditionella journalistikens centrala roll kan heller inte längre tas för given, eftersom partierna fått ökade möjligheter att nå väljare direkt genom egna kampanjkanaler.

Paneldiskussionen efterföljs av mingel på Accelerator och vidare diskussioner. Vi bjuder på lättare tilltugg och det finns möjlighet att köpa dryck i Accelerators café.

För garanterad plats uppmanar vi alla deltagare att föranmäla sig.

Varmt välkommen!

Digital demokrati i EU-valet?

Foto: Chris Slupski/Unsplash.

Open access: Explore the topic of “digital disintegration”

The latest special issue of Nordicom Review, guest-edited by Andreas Widholm and Mattias Ekman, addresses challenges from the perspective of “digital disintegration” within democratic societies. Eight open access articles provide in-depth analyses. The special issue is the result of a symposium co-organized by the DHV-hub, the Department of Media Studies at Stockholm University and Nordicom.

Read about the special issue
Download the articles