DIGITAL HUMANVETENSKAP

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet

Vad är digital humanvetenskap (DHV)?

Digital humanvetenskap (DHV) är ett mångvetenskapligt studium av det digitala samhället. Det inkluderar humaniora, samhällsvetenskap och juridik. Exempel på företeelser som utforskas inom DHV är internethistoria, virtuella museer och digitaliserat kulturarv, Twittertrafiken kring ett visst samhällsfenomen, skolans implementering av digitala plattformar, AI-system inom rättsväsendet eller sjukvården, eller det sociala bruket av spelplattformar.

DHV-Hubb

Arbetsgruppen för DHV vid Stockholms universitet omformar nu sina aktiviteter och utvecklar en hubb. Vårt nya mål är att verka som en samlingsplats för forskare vid Stockholms universitet som är intresserade av digital humanvetenskap. Namnet vi valt speglar vårt breda perspektiv – vi inkluderar både humaniora, samhällsvetenskap och juridik.

Vi har tidigare haft ett treårigt uppdrag att utforska och etablera området vid SU i dialog med alla institutioner inom det humanvetenskapliga området. Under den tiden har vi arrangerat workshops och konferenser, och har publicerat en antologi.

Anmäl dig till vår mejllista

Vill du veta vad som är på gång inom DHV-Hubb? Prenumerera på våra utskick så håller vi dig uppdaterad. DHV-Hubb arrangerar regelbundna workshops och andra evenemang.

DHV–antologi

I början av juni 2021 kom resultatet av ett sedan 2019 pågående antologiprojekt, en OA-publicerad bok med titeln Digital Human Sciences: New Objects New Approaches. I bokens elva kapitel arbetar forskare från ämnen som litteraturvetenskap, media- och kommunikationsvetenskap, data- och systemvetenskap, juridik, och interkulturella studier med frågan: vilka metoder eller kombinationer av metoder behövs för att undersöka de nya objekt, processer och interaktionsformer som den pågående digitaliseringen av samhället har givit upphov till? I kapitlen behandlas bland annat frågor om socio-kontextuell analys av ”big data”, tolkning av datavisualiseringar, rättsinformatiska perspektiv på digitalisering av personuppgifter och användandet av hårddiskar som källor till kulturarvsstudier.

Evenemang

Genrebild på Twitterikon

AI Judges – At the Mercy of Machines

4 oktober 2022

By examining the past and anticipating the future, Jørn Øyrehagen Sunde and John Lagström will reflect on the extent to which AI judges will be part of a future legal landscape.

DHV Neandertalare 13 oktober 2022

Human Timelines

13 oktober 2022

POSTPONED! Due to illness, this seminar will be moved to a later date. We will get back to you with new information!

Welcome to a hybrid seminar on human timelines, organized by the DHV-hub. This is an invitation for a collaboration to create a digital infrastructure to understand human history and future.

Photo: Rodion Kutsaev/Unsplash

Democracy and Digital Disintegration: Actors, Platforms, Citizens

10 november 2022

Call for papers for a special issue of Nordicom Review and invitation to a symposium at Stockholm University, 10 November 2022.

Spännande pilotprojekt inom området Digital Humanvetenskap.

Vad är Digital Humanvetenskap?