DIGITAL HUMANVETENSKAP

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet

Vad är digital humanvetenskap (DHV)?

Digital humanvetenskap (DHV) är ett mångvetenskapligt studium av det digitala samhället. Det inkluderar humaniora, samhällsvetenskap och juridik. Exempel på företeelser som utforskas inom DHV är internethistoria, virtuella museer och digitaliserat kulturarv, Twittertrafiken kring ett visst samhällsfenomen, skolans implementering av digitala plattformar, AI-system inom rättsväsendet eller sjukvården, eller det sociala bruket av spelplattformar.

DHV-Hubb

Arbetsgruppen för DHV vid Stockholms universitet omformar nu sina aktiviteter och utvecklar en hubb. Vårt nya mål är att verka som en samlingsplats för forskare vid Stockholms universitet som är intresserade av digital humanvetenskap. Namnet vi valt speglar vårt breda perspektiv – vi inkluderar både humaniora, samhällsvetenskap och juridik.

Vi har tidigare haft ett treårigt uppdrag att utforska och etablera området vid SU i dialog med alla institutioner inom det humanvetenskapliga området. Under den tiden har vi arrangerat workshops och konferenser, och har publicerat en antologi.

Anmäl dig till vår mejllista

Vill du veta vad som är på gång inom DHV-Hubb? Prenumerera på våra utskick så håller vi dig uppdaterad. DHV-Hubb arrangerar regelbundna workshops och andra evenemang.

DHV–antologi

I början av juni 2021 kom resultatet av ett sedan 2019 pågående antologiprojekt, en OA-publicerad bok med titeln Digital Human Sciences: New Objects New Approaches. I bokens elva kapitel arbetar forskare från ämnen som litteraturvetenskap, media- och kommunikationsvetenskap, data- och systemvetenskap, juridik, och interkulturella studier med frågan: vilka metoder eller kombinationer av metoder behövs för att undersöka de nya objekt, processer och interaktionsformer som den pågående digitaliseringen av samhället har givit upphov till? I kapitlen behandlas bland annat frågor om socio-kontextuell analys av ”big data”, tolkning av datavisualiseringar, rättsinformatiska perspektiv på digitalisering av personuppgifter och användandet av hårddiskar som källor till kulturarvsstudier.

Workshops

Genrebild på Twitterikon

ArchAIDE – revolutionizing archeology with machine learning

4 maj 2022

Welcome to a cross-disciplinary seminar with Gabriele Gattiglia, University of Pisa, who will present the ArchAIDE project. It aims to assist archeologists in identifying pottery – already on the field. 

Genrebild på Twitterikon

Profilseminarium: Övertygande teknologi, tvivelaktig teknologi?

17 november 2021

Media har genom tiderna använts för att manipulera befolkningen. Men hur ser det ut i dag, när den digitala teknologin är så utbredd? Välkommen till ett profilseminarium om möjligheter och risker med den stundtals manipulativa teknologin. Talare är Pontus Strimling, Mattias Svahn och Gustav Borgefalk.

Genrebild på person vid dator

Exposing Natural Language Models

28 oktober 2021

How do we know if a text is produced by human or artificial intelligence? Could new technology be used by – for example – students to generate essays with minimum effort? Questions like these were discussed at a seminar organized by DHV-hub on October 28, 2021.

Spännande pilotprojekt inom området Digital Humanvetenskap.

Vad är Digital Humanvetenskap?