Workshops

Home 5 Evenemang 5 Från bokskåpet till skärmen: Digitalisering av likpredikningarna i Skoklosters slottsbibliotek

Från bokskåpet till skärmen: Digitalisering av likpredikningarna i Skoklosters slottsbibliotek

Hur kan det förflutnas röst leva vidare i en modern värld? Susanne Tienken berättar om sitt arbete med att digitalisera en skattkammare av levnadsteckningar från 1600- och 1700-talen.

Tid: 7 december 2023, 13.00–14.30
Plats: Spelbomskan, Aula Magna, Stockholms universitet
Anmälan: Anmäl dig här.  

Likpredikningar, tryckta utgåvor av den predikan som hållits i samband med en begravning, finns bevarade i biblioteket på Skoklosters slott. De är från 1600- och tidigt 1700-tal och den unika samlingen ger oss inblick i människornas liv och död, dygder, sociala relationer, hälsa och arbete. 

Det är viktigt att likpredikningarna bevaras på ett hållbart sätt för att forskare och släktforskare ska kunna använda dem. Den värdefulla kunskapen har dock varit otillgänglig hittills: Skoklosters slottsbibliotek är avlägset beläget och saknar både uppvärmning och elektricitet. De sköra böckerna får inte hanteras under årets kalla månader och åtkomsten är därför begränsad. 

Nu har vi tagit steget mot framtidens tillgänglighet. Genom ett projekt, lett av Stockholms universitet och genomfört i samarbete med Statens historiska muséer, digitaliserar vi denna historiska skatt och öppnar upp den för forskare och allmänhet runt om i världen. Projektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond.

Digitaliserings- och publiceringsprocessen följer FAIR-principerna och kopplas även till det nationella projektet Digitalisering av det svenska trycket (DST). Projektet tjänar därför som modell för framtida forskningsdrivna digitaliseringssatsningar på Skoklosters slott.

Skoklosters slott
Foto: Helena Bonnevier, Skoklosters slott/SHM.
Bild på Susanne Tienken

Susanne Tienken är docent och universitetslektor i tyska vid Stockholms universitet, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Hon forskar om språkbruk både i nutid och historisk tid och intresserar sig särskilt för olika samband mellan språk och kultur.