Länkar

Aktiviteter vid andra lärosäten. Digital humaniora bedrivs vid flera lärosäten i Sverige. Här några länkar.

Home 5 Verksamhet 5 Länkar
Umeå universitet har sedan år 2000 drivit HumLab, vilket sedermera utökades med ett mer konstnärligt inriktat lab, Humlab-X.
Vid Göteborgs universitet, finns sedan 2014 Centrum för digital humaniora.
Vid Uppsala universitet startades i början av 2016 ett initiativ för utveckling och samarbete inom digital humaniora, inspirerat av ovanstående två miljöer.
Vid Lunds universitet finns forskningsnoden Digitala kulturer (Institutionen för kulturvetenskaper), den tvärvetenskapliga seminarieserien Digital tools in the Humanities, samt forskningsinfrastrukturen Humanistlaboratoriet.
Bland nationella och internationella organisationer bör nämnas Digital Humanities in the Nordic Countries (DHN) samt deras europeiska paraplyorganisation European Association for Digital Humanities (EADH). Dessa två akademiska organisationer arrangerar konferenser, ger ut tidskrifter, med mera.