Länkar

Ett axplock av liknande satsningar på andra universitet inom Sverige:

Umeå universitet har sedan år 2000 drivit HumLab.

Vid Göteborgs universitet finns Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora.

Vid Uppsala universitet finns Centrumbildning i digital humaniora och samhällsvetenskap.

Vid Lunds universitet finns forskningsinfrastrukturen Humanistlaboratoriet.

Bland nationella och internationella organisationer bör nämnas Digital Humanities in the Nordic Countries (DHN) samt deras europeiska paraplyorganisation European Association for Digital Humanities (EADH). Dessa två akademiska organisationer arrangerar konferenser, ger ut tidskrifter, med mera.

Som forskningsinfrastruktur finns inom Sverige HumInfra och inom Europa Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH). DHV hubben är en av HumInfra noderna.