Pilotprojekt

Under våren 2017 sker en öppen utlysning om 2-4 större projekt på 1-2 år med en budget på maximalt 200 000 kr vardera. Läs mer om utlysningen.

Home 5 Verksamhet 5 Projekt 5 Pilotprojekt
Adam Wickberg Månsson

Adam Wickberg Månsson

Handskrift i digitala miljöer

Adam Wickberg Månsson har ett stort intresse för samhällsfrågor och historia. Han är övertygad om att ett historiskt perspektiv kan oss en bättre förståelse för samtidens utmaningar som t ex miljöfrågor och digitalisering. I sitt pilotprojekt inom Digital Humanvetenskap studerar han handskriften i digitala sammanhang.

Petter Karlström

Petter Karlström

Interaktionsdesign som kommunikation

Ända sedan grundutbildningen har Petter Karlström intresserat sig för människa-dator-interaktion. Det finns ett växande intresse för interaktionsdesign och ett stort behov av en förståelse för människans betydelse. I sitt pilotprojekt vill han bättre förstå de kommunikativa aspekterna av interaktionsdesign – hur budskap byggs in i den teknik som utvecklas.