Mona Blåsjö

Home 5 Verksamhet 5 Projekt 5 Mona Blåsjö

Docent Mona Blåsjö är språkvetare med stort intresse för tillämpad språkforskning om arbetsliv och institutioner. Hon är bland annat initiativtagare till nätverket Forskning om kommunikation i arbetslivet, och hon är även lokal samverkanskoordinator vid språksektion vid Stockholms universitet. Hon har nu fått medel för projektet Beslutsprocesser med digitala redskap i det moderna arbetslivet inom Digital Humanvetenskap.

De pengar som Mona Blåsjö nu fått tillsammans med sin medsökande universitetslektor Ola Knutsson, Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), ska användas för att skriva en ansökan för ett större forskningsprojekt om beslutsprocesser med digitala redskap i arbetslivet.

– Jag vill göra nytta också utanför akademien, betonar Mona. I det här projektet ska vi studera handläggningsprocesser och hur de påverkas av den digitala utvecklingen. Jag hoppas kunna bidra till mer effektiva processer på arbetsplatser.

Som språkvetare kan man bidra med kunskap om hur beslutsprocesser hänger ihop med språkbruk och också hur olika aktörer formar sina handlingar utifrån språk, kunskaper och erfarenheter. Men för att ge projektet bredd så krävs kunskaper som data- och systemvetare kan bidra med. Mona Blåsjö har tidigare samverkat med forskare på DSV – bl a med medsökande Ola Knutsson.

– Det tvärvetenskapliga synsättet är viktigt. Det är bra att samarbeta med data-/systemvetare som har lång erfarenhet av utveckling av digitala verktyg och digitalt stöd, understryker Mona.

I projektet kommer man att samverka med en eller flera myndigheter för att studera deras digitala hantering av ärenden. Här kommer man att genomföra studierna på plats med en slags etnografiska metoder genom deltagande observation som att spela in vad en anställd gör vid datorn. Särskilt fokus kommer att ligga på användarnas ”digital litteracy”, och de digitala texterna som kommer fram under processen kommer att analyseras med språkvetenskapliga metoder.

– Allt vi människor gör är beroende av språk i en eller annan form, och här kan vi språkvetare bidra med kunskap. Vi jobbar också väldigt ”hands-on” med data och kan därmed öka kunskaperna om människors handlingar, förklarar Mona.

Mona understryker att projektet i högsta grad är tvärvetenskapligt och just nu söker hon fler forskare som kan delta. Högst upp på listan står en jurist med kunskaper om rättssäkerhet. Under hösten kommer Mona att arrangera en intern workshop för att samla intresserade forskare till projektet. Ett samarbete med experten professor Mie Femø Nielsen, Köpenhamns universitet, är redan etablerat.

– Det är så spännande att Stockholms universitet satsar på det här området. Och jag är glad över den breda ansatsen med Digital Humanvetenskap, för det här är ju så mycket mer än bara att själv använda digitala hjälpmedel i sin forskning. Det avgörande är de nya företeelserna och hur de förändrar till exempel maktfördelning och roller i samhället, avslutar Mona Blåsjö.

Länk till ansökan

Faktaruta

Projekt: Beslutsprocesser med digitala redskap i det moderna arbetslivet

Huvudsökande: Docent Mona Blåsjö, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Medsökande: Universitetslektor Ola Knutsson, Institutionen för data- och systemvetenskap

Tidplan Nätverk, kontakter och workshops under hösten 2017. Ansökan om medel för ett större forskningsprojekt under våren 2018.

Bio

  • Docent Institutionen för svenska och flerspråkighet
  • Projektledare för forskningsprojektet Projektet Professional Communication and Digital Media. Complexity, Mobility and Multilingualism in the Global Workplace 2016–2019
  • Kursföreståndare för Språkkonsultprogrammet
  • Lokal samverkanskoordinator vid språksektionen

Forskning

  • Forskar om texter, skrivande och kommunikation.
  • Tidigare forskningsprojekt bl.a. Writing to Learn in Digital Environments 2010–2013, projektledare Ola Knutsson

Utbildning

Språkkonsultexamen 1995 och doktorsexamen 2004 med avhandlingen Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer

Kontaktuppgifter

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Besöksadress: Universitetsvägen 10 D, Södra huset, Frescati
Telefon: 08-674 71 86
E-post: mona.blasjo@su.se
Postadress: Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet, 106 91 STOCKHOLM

Länk till profilsida