Michael Westerlund

Home 5 Verksamhet 5 Projekt 5 Michael Westerlund

Att förhindra självmord

Michael Westerlund universitetslektor på JMK (enheten för journalistik och media) har ett stort intresse för datormedierad kommunikation och påverkan på samhälle och individer. Han har haft ett särskilt fokus på utsatta människor – särskilt då självmordsbenägna. Nu har haft fått pengar inom Digital Humanvetenskap för ett pilotprojekt om digitala verktyg för självmordsprevention.

I projektet ”Digitala verktyg för suicidprevention” kommer Michael Westerling att genomföra en pilotstudie av Självmordsupplysningens/självmordslinjens chattsamtal. Studien ska öka kunskaperna om självmordsbenägenhet och på sikt kunna bidra till att förhindra självmord. Studien kan komma att ligga till grund för en ansökan om medel för ett större projekt.

Michael har haft ett stort intresse för självmordsfrågor i ett par decennier. Han har varit forskningsassistent och post doc vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP), och han är fortfarande affilierad till centret. 2010 disputerade han med avhandlingen ”Självmord och Internet: Kommunikation om ett livsfarligt ämne”. Och han bedriver forskning om självmord inom projektet ”Existentiella Terränger” vid JMK.

– Självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna i vissa åldersgrupper, och de flesta av oss känner någon som umgåtts med självmordstankar, förklarar Michael sitt intresse för frågorna.

Varje år tar 1500 människor sina liv i Sverige. Forskning visar att en del av dessa självmord kan förhindras om man kan identifiera sjävmordsnära människor och sätta in rätt insats. I pilotstudien kommer Michael att analysera chattsamtal till Sjävmordsupplysningen / Självmordslinjen: 500 samtal från 2013 och 200 från 2016. Det här är ett pilotprojekt som kan leda till ett större projekt för ökad förståelse om självmord och hur digital kommunikation kan bidra till stöd.

– I analysen vill jag identifiera de meningsbärande elementen i samtalen utifrån de hjälpsökandes egna definitioner. Jag vill också skapa verktyg för hur man kommunicerar med självmordsbenägna, betonar Michael.

På sikt hoppas Michael att man ska kunna utveckla en maskininlärningsalgoritm för att tydligare kunna identifiera självmordsrisk och skapa bättre kommunikation. Michael kommer också att samarbeta med Clara Iversen, Postdoc på Uppsala universitet. Med Michael som medsökande har Clara fått ett forskningsanslag från Forte för att studera telefonsamtalen till Självmordslinjen.

– Det ska verkligen bli intressant att jämföra telefonsamtalen med chatten för att se vilka skillnader som finns, säger Michael.

Michael kommer att jobba halvtid med pilotprojektet under första halvåret 2018 samtidigt som han skriver en ansökan om externa forskningsmedel för ett större projekt.

Länk till ansökan

Fakta om Självmordsupplysningen / Självmordslinjen

Drivs av Mind – en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris.

https://mind.se/hitta-hjalp/sjalvmordslinjen/

2012 startade självmordsupplysningen som chatt på kvällstid. (MW var med från början som rådgivare)

2015 Nytt namn – Självmordslinjen – och öppet dygnet runt nu också med telefonlinje.

2015 genomfördes 12 800 chattsamtal. Digital chattkommunikation är det primära – mer än dubbelt så många chattsamtal som telefonsamtal.

Bio

Universitetslektor, Institutionen för Mediestudier, enheten journalistik medier och kommunikation, JMK

Studierektor

Forskning 

Huvudsakligt forskningsintresse är den datormedierade kommunikationens implikationer på samhälle, kultur och individer och då särskilt hur riskfyllda och problematiska ämnen hanteras och förändras genom den globala kommunikationsplattformen internets utbredning. Deltar i projektet Existentiella terränger och deltar ”Suicide Prevention by Internet and Media Based Mental Health Promotion” (SUPREME) tillsammans med ett tjugotal andra forskare från EU.

Utbildning 

Disputerade 2010 vid Stockholms universitet/JMK på avhandlingen ”Självmord och Internet: Kommunikation om ett livsfarligt ämne”.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Karlavägen 104, Stockholm

Telefon: 08-16 4415

e-post: michael.westerlund@ims.su.se

Postadress: Enheten för journalistik och media, Box 27 861, 115 93 STOCKHOLM