Danielle Drozdzewski

Att utforska och skriva in det digital i minnesforskningen

Home 5 Verksamhet 5 Projekt 5 Danielle Drozdzewski

Att utforska och skriva in det digital i minnesforskningen

Projektet undersöker ”det digitala” inom minnesforskningen. ”Det digitala” inkluderar både digitaliseringen av minnespraktiker genom bruket av digitala redskap vid minnesmonument och -evenemang och utveckling av forskningsmetoder. Att teoretiskt och metodologiskt ”tänka med” det digitala riktar uppmärksamheten mot den oupplösliga relationen mellan minne, plats och identitet. Det riktar uppmärksamheten mot individers och/eller särskilda gruppers (re)produktioner av minnen på specifika platser.

Det digitala har framtvingat en kursändring i minnesforskningen. (Re)produktionen och överföringen av nationellt kollektivt minne genom användandet av digitala teknologier och vårt bruk av digitala apparater vid minnesevenemang och -platser både utvidgar och förändrar existerande platsbundna praktiker kring nationellt minne. Det har framdrivit vad andra forskare har beskrivits som ett ontologiskt skifte i förståelsen av vad minnet är och vad minnet gör, paradoxalt nog både hejdande och lösgörande för det förflutna.

I syfte att undersöka det digitalas transformerande inverkan på praktiker kring och analyser av minneskapaciteten, har projektet följande huvudsakliga ambitioner: 1) Att undersöka det digitalas inflytande på hur minnet är (re)producerat och överfört, i vilket det ingår att identifiera betydelsen för nationell identitet. 2) Att analysera relationen, inklusive möjliga spänningar och utmaningar, mellan digital memorering och traditionella materiella former av memorering. 3) Att identifiera metodologiska bidrag till och innovativa digitala tekniker för minnesaktiviteter.

Projektets förväntade resultat är ett utvidgande av minnesforskningen, vilket inkluderar att betrakta idén att ”tänka med” det digitala som del av minnespraktiker snarare än som en utanförstående komponenet.

Om forskaren

Danielle Drozdzewski är lektor i kulturgeografi vid Stockholms universitet. Hennes huvudsakliga forskningsområden är kulturellt minne samt etnokulturella och nationella identitetsaspekter inom kulturgeografi. Danielle är intresserad av människors interaktion med minnesmonument på vardagliga platser samt av hur en minnets politik influerar minnesselektion i efterkrigs- och post-totalitära stater.

Drozdzewski var nyligen medredaktör för volymen Memory, Place and Identity: Commemoration and Remembrance of War and Conflict (Routledge, 2016). Hennes senaste medredaktörskap gällde textsamlingen Doing Memory Research: New Methods and Approaches (Palgrave, 2019). För närvarande är hon kontrakterad medredaktör för ”Geographies of Commemoration in a Digital World: Anzac @ 100” tillsammans med Shanti Sumartojo och Emma Waterton (förväntad publicering i april 2020).

Kontaktuppgifter

e-post: danielle.drozdzewski@humangeo.su.se

Postadress: Stockholms universitet,
Kulturgeografiska institutionen,
106 91 Stockholm