Adam Wickberg Månsson

Home 5 Verksamhet 5 Projekt 5 Adam Wickberg Månsson

Handskrift i digitala miljöer

Adam Wickberg Månsson har ett stort intresse för samhällsfrågor och historia. Han är övertygad om att ett historiskt perspektiv kan oss en bättre förståelse för samtidens utmaningar som t ex miljöfrågor och digitalisering. I sitt pilotprojekt inom Digital Humanvetenskap studerar han handskriften i digitala sammanhang.

Fil dr Adam Wickberg Månsson är projektledare för ett av två pilotprojekt inom Digital Humanvetenskap. Han är litteraturvetare med stort intresse för historia, politik och samhällsfrågor i bredaste mening. För honom ger forskningen verktyg för att studera samtida fenomen, och sitt tvärvetenskapliga förhållningssätt fick han också genom forskarskolan FoKult.
– Jag har hela tiden haft ett stort intresse för mediefrågor. Jag tycker det är spännande att studera ur ett längre historiskt perspektiv från boktryck till digitalisering, berättar Adam.
Syftet med pilotprojektet är att studera handskrift i olika digitala miljöer. De frågor Adam ställer sig är:

  • Varför cirkulerar Donald Trumps signatur viralt på sociala medier om handskriften är död?
  • Varför kopplas handskrivande och kalligrafi samman med erotik och intimitet på sociala medier och nätforum som Reddit (Subreddit: Penmanship Porn)?
  • Hur kan vi förstå handskriftens funktion i en postdigital tid – där den inte längre ställs emot tangentbordet utan blir en del av en större medie-ekologi?

– Jag kommer att samla material från sociala medier som Instagram och Twitter. Min förhoppning är att jag ska kunna fördjupa förståelsen för vad som händer med gamla medier i relation till nya.
De definitiva planerna för projektet är ännu inte klara, men han räknar med att börja arbetet i sommar. Han har också idéer om fortsatta delstudier med anknytning till pilotprojektet. Det kan vara en studie av den postdigitala signaturen ur ett juridiskt perspektiv eller en undersökning av handskrivandet hos ”digital natives”.
– Jag hoppas kunna få lite breda perspektiv på frågorna och också förstå utvecklingen på djupet. Digital Humanvetenskap intresserar mig mycket, och det ska bli intressant att följa utvecklingen, avslutar Adam Wickberg Månsson.

Bio

Disputerade 2016 i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet med avhandlingen Cultural Techniques of Presence: Luis de Góngora and Early Modern Media som publiceras på Open Humanities Press under 2017.
Forskare och lektor på Institutionen för Kultur och Estetik
Hans forskning inriktar sig på medier, natur och historia i bredaste bemärkelse. Han är lika intresserad av tidigmodernt pappersarbete som av digital kultur och antropocen. Han vill fördjupa den historiska förståelsen för samtidens stora frågor och utmaningar, som till exempel miljökrisen och digitialiseringen.
Han undervisar främst äldre litteraturhistoria med fokus på kritisk teori. Under hösten 2017 är han kursansvarig för en tvärvetenskaplig doktorandkurs som erbjuder perspektiv på utvecklingen inom den så kallade materiella vändningen inom humaniora.

Arbetar vid: Institutionen för kultur och estetik
Telefon: 08-16 35 25
E-post: adam.wickberg-mansson@littvet.su.se
Besöksadress: Humanistvillan, Rum 350
Postadress: Institutionen för kultur och estetik, 106 91 Stockholm