Workshops

Home 5 Evenemang 5 Profilseminarium: Övertygande teknologi, tvivelaktig teknologi?

Profilseminarium: Övertygande teknologi, tvivelaktig teknologi?

Datum: 17 november 2021, kl 13.00–14:30
Plats: Online via Zoom – https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68494970114
Föranmäl dig gärna här

Media har genom tiderna använts för att manipulera befolkningen. Men hur ser det ut i dag, när den digitala teknologin är så utbredd? Humanvetenskapliga området på Stockholms universitet bjuder in till ett profilseminarium. 

Att media används för att påverka och manipulera är en truism, och stor oro för en lättpåverkad befolkning har framförts oavsett århundrade och aktuell kommunikationsteknologi. Trots att oron inte är ny, är den befogad. Digital teknik och sociala medier gör kommunikationsvägarna snabbare och enklare, men det är också algoritmer som påverkar allt ifrån våra inköp och vårt sociala umgänge, till hur vi röstar och vilka värderingar vi har. Personer och organisationer som har intresse av att styra opinionen har under det senaste årtiondet fått en helt ny arsenal av digitala verktyg.

Men alla ändamål behöver inte vara destruktiva, och nya sätt att påverka måste inte fara med osanningar. Normer, kultur och samhällen är i ständig förändring – inte bara utifrån illvilliga särintressen. Syftet med seminariet är att skapa ämnesöverskridande diskussion och samarbetsmöjligheter kring forskning om förändringar av normer, värderingar och beteenden i en ständigt uppkopplad värld. Seminariet arrangeras av DHV-hubb, och vi hoppas på en spännande diskussion.


Teman och talare

”Kultur och normer i förändring” – Pontus Strimling, docent vid Stockholms universitet, Center för evolutionär kulturforskning (CEK) och Institutet för Framtidsstudier (IFFS). Läs mer om Pontus forskning här och här

”Desinformation – går det att motverka på teknisk väg?” – Mattias Svahn, fil dr vid Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) och eGovlab. Läs mer om Mattias forskning

”Design för övertalning och beteendeförändringar” – Gustav Borgefalk, fil dr vid Royal College of Art (RCA) och vd Borgefalk Research. Läs mer om Gustavs forskning


Om profilseminarier

Profilseminarierna på Stockholms universitet utgår från det humanvetenskapliga områdets profilområden. Syftet med profilseminarierna är att ta upp spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Seminarierna är samtidigt en bra mötesplats för möte med kollegor från området och en inspiration till nya, ämnesöverskridande samarbeten. Profilseminarierna riktar sig i första hand till dig som forskar inom det humanvetenskapliga området, men är öppna för alla. Läs mer om profilseminarierna.

 

Varmt välkommen!

Genrebild på Twitterikon