Workshops

Home 5 Evenemang 5 Covid-19 och den digitala medieekologin

Covid-19 and the Digital Media Ecology

20 maj 2021

Den 20 maj 2021 arrangerade DHV tillsammans med Institutionen för mediestudier på Stockholms universitet ett seminarium om mediernas och teknikutvecklingens roll under Corona-pandemin. Peter Jakobsson (Uppsala Universitet), Anne Kaun och Fredrik Stiernstedt (Södertörns högskola) presenterade resultat från det pågående forskningsprojektet ”Media, trust and information during the Corona crisis” om medborgarnas tilltro till myndighetsinformation och journalistik i en tid präglad av desinformation om Covid-19. Christian Christensen och Miayse Christensen (Stockholms universitet) talade på temat ”Racialized spaces” och presenterade en kritisk analys av hur nyhetsmedierna misslyckats med att rapportera om hur segregation och ojämlika förutsättningar påverkat smittspridningen och dödstalen under pandemin. Natasha Webster (Stockholms universitet) och Qian Zhang (Uppsala universitet) presenterade en analys av hur svenska medier rapporterat om den nya plattformsekonomin kopplat till Corona, och hur ny mobilteknologi förändrat synen på arbete inom ramen för den svenska välfärdsstaten. Andreas Widholm (Stockholms universitet) avslutade med en presentation om hur sociala och affektiva medielogiker påverkat vilka nyheter som engagerat användare i sociala medier under pandemin. Närmare 30 forskare från en rad olika discipliner deltog i de avslutande diskussionerna, varav flera planerar för framtida samarbeten.

AI workshop