Workshops

Home 5 Evenemang 5 Av Gustavs hand: Digitalisering, digital berikning och förmedling av Gustav III:s arkiv

Av Gustavs hand: Digitalisering, digital berikning och förmedling av Gustav III:s arkiv

Tid: 1 juni 2022, kl 15.00–16.30
Plats: online, Zoomlänk mejlas till anmälda
Anmäl dig genom att mejla susanne.tienken@tyska.su.se

Välkommen att delta i ett webbinarium, arrangerat av DHV-hubben vid Stockholms universitet. Mikael Alm och Johan Sjöberg från Uppsala universitet kommer att presentera sitt aktuella RJ-infrastrukturprojekt (2022–2024).

Genom testamentariska föreskrifter inlemmades Gustav III:s privata arkiv, med hans korrespondens och arbeten inom en rad olika ämnen, i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar efter hans död 1792. Samlingen har sedan den öppnades 1842 varit central inom svensk och internationell 1700-talsforskning. Forskare har använt den för studier av tidens politiska, sociala och kulturella liv. Den unika samlingen har satt Uppsala på 1700-talsforskningens karta.

Det är därför beklagligt att universitetsbiblioteket har sett sig tvungna att spärra samlingen för användning och utlån. Åren av användning har gått hårt åt samlingen. En fortsatt användning innebär en akut risk för skador och förlust av ovärderlig text. Föreliggande projekt ska åtgärda detta och initiera forskning på samlingen. Det görs genom att:

1. De fysiska handskrifterna konserveras och digitaliseras, och görs mer tillgängliga på ett för dess framtid hållbart sätt.

2. Den digitaliserade samlingens användbarhet för forskning förbättras genom HTR-teknik och crowdsourcing. Delar av materialet görs därigenom digitalt sökbart också som fulltext.

3. Forskning initieras på den digitala samlingen: Materialets sökbarhet kommer att möjliggöra nya sorters forskningsfrågor (till exempel i form av text mining på Gustav III:s arbeten), och under projekttiden kommer samlingen att användas i fakultetens uppsatskurser.

4. Samlingen görs mer närvarande i kulturarvssfären genom information och spridning via sociala medier och programverksamhet.

Om föredragshållarna

Mikael Alm, FD, är universitetslektor i historia vid Historiska institutionen på Uppsala universitet. Läs mer om Mikael Alm

Johan Sjöberg, FD, är arkivarie på Universitetsbiblioteket, Avdelningen för specialsamlingar vid Uppsala universitet. Läs mer om Johan Sjöberg

 

Foto: Magnus Hjalmarsson/Uppsala universitet.

Foto: Magnus Hjalmarsson/Uppsala universitet.