Workshops

Home 5 Evenemang 5 AI och automation

AI och automation

26 februari 2021

Ämnet för det första DHV-seminariet 2021 tillkom efter det glädjande beskedet att hela tre projekt vid SU beviljats medel från Wallenbergs högaktuella satsning på just humanvetenskapliga perspektiv på digitalisering och autonoma system. Temat för de tre projekten är konsekvenserna för människa och samhälle när digitaliseringen ger oss alltmer självständig teknik – teknik som fattar beslut åt oss utan mänsklig inblandning.

Som inledning till de tre projektens presentationer talade Virginia Dignum, professor vid Umeå universitet och programdirektör för The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS). Den kunskap och inspiration hon förmedlade kring denna viktiga anslagsform kan förhoppningsvis leda till fler ansökningar och anslag därifrån!

De tre projekten representerades av vardera projektledare:

Barry Brown, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap: “AI in motion: Studying the social world of autonomous vehicles”.

Teresa Cerratto Pargman, docent vid Institutionen för data- och systemvetenskap: “Ethical and Legal Challenges in Relationship to AI-driven Practices in Higher Education”.

Jonas Tallberg, professor vid Statsvetenskapliga institutionen: “The Global Governance of Artificial Intelligence”.

Mer information om projekten och anslagsformen finns här: https://www.su.se/nyheter/tre-anslag-till-forskning-inom-ai-och-autonoma-system-1.532354

AI workshop