Verksamhet

Arbetsgruppen ska utreda om Stockholms universitet ska satsa på området Digital Humanvetenskap. Det är ett treårigt finansierat av rektor och områdesnämnden.

Utöver arbetsmöten genomför arbetsgruppen en rad workshops med olika teman.
Gruppen har också genomfört en enkät om Digital Humanvetenskap liksom
omvärldsanalyser av vad som görs vid andra lärosäten. Arbetsgruppen delar ut medel för pilotprojekt inom området.

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 - 2019 DHV