Konferenser

Autonomy in Digital Society: Digital Human Sciences Conference

Endagarskonferensen Autonomy in Digital Society (Autonomi i det digitala samhället) kommer att hållas på Stockholm universitet den 7 november 2019. Huvudtalare är medieteoretikern Richard Grusin, professor i engelska vid universitetet i Wisconsin-Milwaukee, och filosofen Peter-Paul Verbeek, professor i teknikfilosofi vid universitetet i Twente.

Konferensen behandlar frågor om autonomi i det digitala samhället. När fler och fler aspekter av det vardagliga livet beror av och sköts via digitala tjänster, kanaler och hjälpmedel, vilka blir konsekvenserna för individens sociala, kulturella, politiska och juridiska integritet? Kan vi kontrollera den digitala informationsinfrastrukturen som genomsyrar vår vardag? Eller är det snarare än en fråga om kontroll en fråga om att vi står inför en ny typ av emancipatorisk, demokratisk och global digital nätverkskultur?

Upcoming Digital Human Sciences Conference: Autonomy in Digital Society

Keynote speakers: Richard Grusin (Professor of English, University of Wisconsin-Milwaukee) and Peter-Paul Verbeek (Professor of Philosophy of Technology, University of Twente)

Time and place: November 7, 2019, 9 am–4 pm, Aula Magna, Stockholm University
Contact: sonya.petersson@arthistory.su.se

Autonomy in Digital Society

Today, digitalization is profoundly changing practices in all areas of life, with AI assistants on-call 24-7, social robots, self-driving cars, and social media applications. The speed and scope of the transformation of our living environment into digital cultures have triggered all kinds of utopian and dystopian notions. Two of the most paramount ones can be formulated in terms of autonomy: technological versus networked autonomy.

Technological autonomy expresses the idea that our digital technologies and systems have become so pervasive, intertwined, and powerful that they are no longer in our control. You realize the awkwardness of the new digital cultures of information sharing when the message you texted to the person next to you has to go through a series of servers thousands of miles away. What have we given up in exchange for these services? Do we control the informational infrastructure that we use in our daily lives? What about the uncertainty of our personal information security, and the feeling of being under constant surveillance?

Parallel to this rather gloomy picture of our contemporary life and future, there is an opposite tendency emphasizing that we live in a new social structure, the global network society, which is characterized by the rise of a new culture of autonomy and freedom. This Internet-based culture of autonomy has spurred a new kind of networked sociability, new kinds of networked social movements, and a new kind of networked democracy. Its effect is considered to be particularly positive for less qualified people with lower income, for people in the developing world, and for women.

Technological autonomy or networked autonomy? Alienation and surveillance or empowerment and freedom? Where are we now and what will the future bring? This conference focuses on the following aspects of digital human sciences:

 • Technological autonomy and interactions between humans and digital entities in society and law, arts, and media.
 • Digital society, ethics, and liability.
 • Networked autonomy and social interactions in digital environments.
 • Digital society and the future of democracy.

The conference “Autonomy in Digital Society” is the concluding endeavor of the Digital Human Sciences committee at Stockholm University, with the prospect of a future DHS hub. By Digital Human Sciences is meant: Interdisciplinary studies of how digital artifacts and environments influence human beings and society, including: investigations of actors and their role in digital society; social and legal aspects; questions of liability and ethics, as well as interactions between humans in digital environments and between humans and digital systems.

Preliminary Program

9:00–9:15        Introduction
9:15–10:15      Richard Grusin, Professor of English, University of Wisconsin-Milwaukee
10:15–10:45    Coffee
10:45–11:10    Danielle Drozdzewski, PhD, Department of Human Geography, Stockholm University
11:10–11:35    Jonas Stier, Professor of Sociology at Mälardalen University; Professor of Intercultural Studies, Dalarna University
11:35–12:00    Natasha Webster, PhD, Department of Human Geography, Stockholm   University, and Qian Zhang, PhD, Department of Human Geography, Stockholm University
12:00–13:00    Lunch
13:00–14:00  Peter-Paul Verbeek, Professor of Philosophy of Technology, University of Twente
14:00–14:30    Coffee
14:30–14:55    Stanley Greenstein, PhD, Department of Law, Stockholm University
14:55–15:20    Mona Blåsjö, Professor of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm     University
15:20–15:45    Jonas Andersson Schwarz, PhD, Media and Communication Studies, Södertörn University
15:45–16:00    Discussion: Autonomy in Digital Society/The future of Digital Human Sciences
16:00–16:15    Concluding Remarks

Being human in the digital age

Som en del av ansträngningarna att uppmuntra till dialog kring digital humanvetenskap mellan fakulteter anordnades en endagskonferens med deltagare från institutionen för mediastuder och institutionen för data- och systemvetenskap. De ämnen som avhandlades av 20-talet inbjudna forskare rörde existentiella frågor för människan i den digitala tidsåldern.

Bland frågorna som diskuterades fanns

 • Döden och sorg online
 • Barnlöshet online
 • ”Technospiritualitet”
 • Alienering
 • Idiosynkratiska livsvärldar
 • Delaktighet
 • Teater och konst i en digital värld

Länk till program

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 - 2019 DHV

DHV

NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista, Sweden