Kommande evenemang

Profilseminarium: Digital humanvetenskap
Datum: 11 december 2017 kl 14-17
Plats: Bergsmannen, Aula Magna
Anmälan: (namn + institution): https://doodle.com/poll/phi5d59saduh9xy8

Workshop för inbjudna: Beslutsautomation
Ämne: Beslutsautomation och andra exempel på AI-baserade juridiska, medicinska och andra beslutsalgoritmer. Detta inkluderar t.ex. ansvarsaspekter, juridiska aspekter, sociala aspekter
Inbjudna: Institutionen för Socialt arbete, Juridiska institutionen, Institutionen för data- och systemvetenskap och Statsvetenskapliga institutionen.
Datum: 20 november kl. 11-15

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 - 2019 DHV

DHV

NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista, Sweden