Workshops

Som ett led i kartläggning av området Digital Humanvetenskap inom Stockholms universitet genomförs en rad workshops med olika teman med inbjudna forskare.

Om digital humanvetenskap och metod II

1 april 2019

Under den andra öppna workshopen om digital humanvetenskap och metod diskuterade forskare från Södertörns högskola, Stockholms universitet och Umeå universitet frågor om nya typer av tvärvetenskapliga samarbeten i relation till digitala redskap, om hur digitala redskap kan generera nya studieobjekt och om metodologiska utmaningar i relation till struktureringen av information på sociala medier och andra digitala studieobjekt.

 

Om digital humanvetenskap och metod I

22 november 2018

Den första öppna workshopen om digital humanvetenskap och metod syftade till att diskutera hur den nya inriktningen mot digital humanvetenskap förhåller sig till frågor om tvärvetenskaplighet och det fokus på digitala verktyg som kännetecknar traditionell digital humaniora.

Om digital humanvetenskap och historievetenskap(er)

29 augusti, 2018

Workshopens tema, digital humanvetenskap och historievetenskap(er), syftade till att ta ett brett grepp över digitaliseringens och den digitala kulturens påverkan på och konsekvenser för historiografi och historiskt inriktad forskning och undervisning.

 

Workshop beslutsautomation

20 november 2017

Ämnet för den fjärde workshopen var Beslutsautomation och andra exempel på AI-baserade juridiska, medicinska och andra beslutsalgoritmer vad gäller aspekter på ansvar, juridik och samhälle. Inom myndigheter används numera mycket ofta digital ärendehandläggning och helt eller delvis automatiserat beslutsfattande tillämpas i allt fler fall. Det finns osäkerhet kring krav på rättssäkerhet, integritetsskydd, sekretess, informationssäkerhet vilket försvårar utvecklingen.

Litteraturdatabaser, data-/textmining

26 september 2016

De inbjudna forskarna inom området konstaterade att en stor del av deras nuvarande forskning inte hör till det nya Digital Humanvetenskap, DHV, utan hör deras traditionella forskningsområden som t.ex. Data- och systemvetenskap eller Litteraturvetenskap.

Litterär och visuell kultur i digitala miljöer

22 mars 2017

De inbjudna forskarna presenterade sin forskning med anknytning till digital kommunikation. Det handlade om hur läsandet påverkas av digitaliseringen, interaktiv teknologi i kulturella sammanhang, digitala kontra analoga bilder, digitala spel, digital antropolo

Digitalt kulturarv

15 maj 2017

Utöver forskare från Stockholms universitet deltog externa gäster från KB, Stadsarkivet, Riksarkivet och Stadsmuseet.

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 - 2019 DHV