Uno Fors

Det här kan bli ett starkt profilområde för Stockholms universitet

Bio

2015 Prefekt Institutionen för Data- och systemvetenskap
2010 Professor i Data- och systemvetenskap med inriktning mot IT och lärande vid Stockholms universitet
2007 Professor i medicinsk pedagogisk simulering vid Karolinska Institutet
2002 prefekt för institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet
2001 prefekt för institutionen för Humaniora, Informatik och Samhällsvetenskap (HIS), Karolinska Institutet
1988-1998 Projektledare och lärare vid institutionen för medicinsk informatik och pedagogik; Karolinska Institutet
1990 disputerade med en avhandling om en matematisk modell för nervimpulser och smärta
1980 Legitimerad tandläkare, Karolinska Institutet

Arbetar vid: Institutionen för data- och systemvetenskap
Telefon: 08-674 74 79
E-post: uno@dsv.su.se
Postadress: Institutionen för data- och systemvetenskap, 164 07 Kista

Så säger Uno Fors som leder projektet Digital Humanvetenskap. Han är övertygad om att området har alla möjligheter att utvecklas till ett strategiskt område för Stockholms universitet. Här finns bredden och här finns spetskompetenser som tillsammans kan utvecklas till ett unikt och starkt område.

Uno Fors leder arbetet med Digital Humanvetenskap, DHV. Han är prefekt för Institutionen för Data- och systemvetenskap och medger att han tidigare inte funderat särskilt mycket på ämnesområdet.  Det ligger lite utanför DSVs kärnområde. Men för ett par sedan fick han kontakt med forskningen kring ”Digital existens” och började då att intressera sig för området i stort. Så när han fick frågan av vicerektor Karin Helander om han ville leda ett projekt kring Digital humanvetenskap så tackade han självklart ja.
– Det här är ett oerhört intressant och spännande forskningsområde. Det är mycket viktigt att förstå det som händer när vår tillvaro blir allt mer digitaliserad – både individen och samhället förändras i grunden, förklarar Uno.
En ansökan till rektor i början av 2016 innebar att man fick pengar till ett treårigt projekt, och snart fanns också en arbetsgrupp på plats. Inledningsvis har en stor del av jobbet att handla om att definiera vad man menar med DHV, vilken forskning som bedrivs inom Stockholms universitet och vad andra lärosäten gör.
– Snart stod det klart att vi inte skulle kopiera det andra universitet gör. Vi har valt att göra området bredare och samtidigt mer fokuserat jämfört med andra svensk universitet gör, berättar Uno.
Detta till syns motstridiga konstaterande förklaras av att Humanvetenskap inom Stockholms universitet inte bara omfattar humaniora utan också samhällsvetenskap och juridik. Detta bör självfallet också avspeglas i arbetsfältet. Samtidigt vill man undvika ett altför starkt fokus på själva metoderna vilket är vanligt i traditionell Digital Humaniora. Det viktiga är alltså forskningens innehåll och inte metoden för att nå resultat menar Uno.
En viktig i arbetet det första året har varit att definiera själva området. Vad hör till DHV? Och vad hör inte till området? Så småningom har man kunnat enas om en definition av Digital Humanvetenskap; DHV.
– Det finns av vad vi vet ingen annan i världen som jobbar med Digital Humanvetenskap på det här sättet, understryker Uno stolt. Det här skulle verkligen kunna bli ett starkt och strategiskt område för Stockholms universitet.
Uno påpekar att Stockholms universitet har spetskompetens inom flertalet viktiga områden inom DHV. Genom att arbeta tvärvetenskapligt och samla dessa spetskompetenser kan Digital Humanvetenskap verkligen bli ett profilområde för Stockholms universitet.
– Det finns så mycket spännande som görs inom universitet och som kan stärka området, betonar Uno. Jag är också glad för att så många forskare inom DSV visat mycket stort intresse för att bidra till utvecklingen av DHV, förklarar Uno.
Hittills har man arbetat med kartläggning och på avgränsning av området – man har helt enkelt fokuserat på hur det ser ut idag. I uppdraget ingår dock också att visa på hur området kan stärkas och hur verksamheten skulle kunna organiseras.
– Vi vet att det finns ett mycket stort intresse för forskningen inom Digital Humanvetenskap på Stockholms universitet – och det vill vi ta vara på. Nästa steg blir att visa hur vi gör detta till ett profilområde för Stockholms universitet, avslutar Uno.

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 - 2019 DHV

DHV

NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista, Sweden