Petter Karlström

Det finns ett brett intresse och stor potential för digital humanvetenskap vid SU

Bio

Lektor Institutionen för Data- och systemvetenskap
Petter är koordinator för kandidatprogrammet Interaktionsdesign vid Stockholms universitet.
Forskning
Petter har information society som forskningsområde. Hans forskningsintressen handlar om design som kommunikativ handling, teknikfilosofi samt provokativ design.
Utbildning
Petter har en grundutbildning i datalingvistik på Göteborgs universitet.
2009 disputerade Petter med avhandlingen “CALL of the Wild: Using language technology in the second language classroom”,

Arbetar vid: Institutionen för data- och systemvetenskap
Telefon: 08-16 16 23
E-post: petter@dsv.su.se
Besöksadress: Nodhuset, Borgarfjordsgatan 12
Postadress: Institutionen för data- och systemvetenskap, 164 07 Kista

Petter Karlström har intresserat sig för människa-dator-interaktion ända sedan sin grundutbildning. Han har rört sig mellan teknik, humaniora och beteendevetenskap i sin forskning i interaktionsdesign. I det nya forskningsfältet Digital Humanvetenskap ser han stora möjligheter att skapa ett starkt profilområde för Stockholms universitet.

Ända sedan sin grundutbildning har Petter Karlström intresserat sig för gränssnittet mellan människa och teknik. Så han tackade självfallet ja till att vara med i arbetsgruppen för det nya forskningsfältet Digital Humanvetenskap, DHV.
– Jag har ju delvis en humanistisk bakgrund i datorlingvistik, och jag har alltid rört mig gränsöverskridande. Jag har haft ett stort intresse för människa-dator-interaktion ända sedan min grundutbildning, förklarar Petter.
Han räknar med att han ska kunna bidra till det nya området just genom att han alltid fokuserat på mötet mellan teknik och människa och människocentrerad design. Han kan se ett starkt intresse för interaktionsdesign inte bara inom akademin utan också inom företagsvärlden.
Han tror på stora utvecklingsmöjligheter för Digital Humanvetenskap. Via kartläggning av intresse till en rad institutioner etc inom Stockholms universitet kan han konstatera att intresset för DHV är mycket stort.
– Jag blev kanske inte så förvånad över att flera forskare var intresserade av forskningsfältet, men jag blev förvånad över att intresset var så brett och överraskad över det stora antalet pågående studier och projekt, betonar Petter.
Kartläggningen har gett arbetsgruppen mycket utförlig information om forskningsintresse inom DHV inom Stockholms universitet. Utifrån ämneslistan utformas teman för kommande workshops. Att framtidsutsikterna för DHV är goda är självklart tycker Petter. Det visar det stora intresset bland forskarna. Vilka är då framtida utmaningar för Digital Humanvetenskap?
– Vi behöver hantera frågor om hur teknikutvecklingen påverkar människa och samhälle, som ”privacy”, källkritik, etik. Vi behöver också lösa en del metodologiska frågor när vi sammanför samhällsvetenskap-humaniora-datalogi, betonar Petter Karlström.
 

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 - 2019 DHV

DHV

NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista, Sweden