Christer Johansson

Vi ska samarbeta över disciplingränserna och skapa nya möjligheter

Bio

Forskningssekretare med inriktning på forskningssamverkan och koordinator för litteraturforskning.
Institutionen för Kultur och Estetik
Disputerade 2008 med Mimetiskt syskonskap. En representationsteoretisk undersökning av relationen fiktionsprosa-fiktionsfilm (2008), behandlar intermediala begrepp
Undervisar i kurserna Semiotik och Narrativ teori
Pågående forskning: ”Concepts of Intermediality”, är en undersökning av relationen mellan den litterära texten och olika medier, som ord och bild, och nya och gamla medier. I fokus står ”det intermediala begreppet” och en metateoretisk begreppsanalys i skärningspunkten mellan mediala och estetiska discipliner.

Arbetar vid: Institutionen för kultur och estetik
Telefon: 08-16 35 35
E-post: christer.johansson@littvet.su.se
Postadress: Institutionen för kultur och estetik, 106 91 Stockholm

Christer Johansson ingår i arbetsgruppen för Digital Humanvetenskap. Han ser mycket stora möjligheter till att skapa ett starkt forskningsfält inom Stockholms universitet genom att arbeta över fakultetsgränserna.

Fil dr Christer Johansson är litteraturvetare med särskilt intresse för medieforskning och för forskningssamverkan. När han fick frågan av Karin Helander om att ingå i arbetsgruppen kunde han inte tacka nej – det passade honom och hans tvärvetenskapliga intresse väldigt bra.
– Jag har hållit tvärvetenskaplig medieseminarier bl a inom intermedialitet och digital humaniora. Och jag intresserar mig särskilt för relationen mellan gamla och nya medier, förklarar Christer.
Det här med Digital Humanvetenskap är tämligen nytt för Christer, men steget från hans forskning inom medieteori och intermedialitet är inte så långt påpekar han. I sin forskning fokuserar han på att bygga teoretiska modeller för att analysera skärningspunkten mellan medier och estetiska discipliner.
– Vårt sätt att jobba med Digital Humanvetenskap ger oss ett tvärvetenskapligt perspektiv som påverkar vårt sätt att se på forskningsfältet, betonar Christer. Vi ska samarbeta över disciplingränserna och skapa nya möjligheter.
Och just att skapa nya tvärvetenskapliga möjligheter är det som Christer jobbar med till vardags inom sin institution där han har ansvar för forskningssamverkan. Så han har många erfarenheter att bidra med.
Ett led i arbetsgruppens arbete har varit att kartlägga forskningsfältet Digital Humanvetenskap inom Stockholms universitet. Via en enkät till en rad institutioner och centra har man fått in ett digert material om forskare och forskningsprojekt inom fältet.
– Vi har hittat många nya saker. Det dyker upp forskare från ämnen som vi inte kände till från början, berättar Christer.
Arbetsgruppen har valt att inte fokusera så mycket på metoderna som är vanligt inom det traditionella området Digital Humaniora. Istället har man definierat Digital Humanvetenskap med ett starkt fokus på forskningsfrågorna. Det är en förutsättning för att skapa ett starkt profilområde för Stockholms universitet.
– Det är verkligen så intressant att jobba med Digital Humanvetenskap, avslutar Christer Johansson.

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 - 2019 DHV

DHV

NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista, Sweden