Cecilia Magnusson Sjöberg

Det är spännande att få vara med och utforska ett modernt forskningsområde

Bio

Professor i Rättsinformatik
Ämnes- och kursansvarig för Rättsinformatik
Hon arbetar med rättsfrågor som rör användningen av informationsteknik (IT) i samhället. Hon har jobbat med utveckling av digitalisering inom offentlig förvaltning.
Hon har jobbat med IT for Law Professionals vid London University och haft en forskartjänst vid Kungliga Vetenskapsakademin.
Hon har för närvarande två regeringsuppdrag: personuppgiftsbehandling i forskning och de rättsliga förutsättningarna för en digitalt samverkande förvaltning
Disputerade 1992 med en avhandling om rättsautomation.

Arbetar vid: Juridiska institutionen
Telefon: 08-16 28 93
E-post: cecilia.magnussonsjoberg@juridicum.su.se
Besöksadress: Universitetsvägen 10 C, Rum C 863
Postadress: Juridiska institutionen, 106 91 Stockholm

Professor Cecilia Magnusson Sjöberg ingår i arbetsgruppen för Digital Humanvetenskap. Hon är mycket positiv till gruppens okonventionella sätt att arbeta. Hon är övertygad om att Digital Humanvetenskap har alla möjligheter att bli ett starkt forskningsfält för Stockholms universitet i framtiden.

Cecilia Magnusson Sjöberg är professor i rättsinformatik – området där traditionell juridik, informationsvetenskaper och informationsteknik möts. När hon fick frågan om att delta i arbetsgruppen för Digital Humanvetenskap så tvekade hon inte – det passade hennes tvärvetenskapliga forskningsprofil så bra.
– Jag lockades av att få vara med i utformningen av ett nytt område vid ett traditionellt och väletablerat universitet. Det vore så spännande att få forska inom ett modernt forskningsområde, berättar Cecilia
Särskilt intressant är det att få samverka över så många områden inom Stockholms universitet förklarar Cecilia. Arbetet ger inblickar i områden som är helt nya för henne. Det här är något av en upptäcktsresa menar hon.
– Det känns både lyxigt och utmanande. Jag är inte bortskämd med den här typen av uppdrag. Tänk att få vara med i det akademiska samtalet utan de vanliga prestationskraven, understryker Cecilia.
Att Cecilia tycker att arbetet i gruppen är stimulerande och lärorikt är uppenbart. Det pågår så många spännande projekt inom området Digital Humanvetenskap enligt henne. Utöver kunskaper inom juridik menar hon att hon kan bidra med perspektiv på och relevansbedömningar av forskningsförslag.
– Jag kan ta frågor upp en nivå för att se det vetenskapliga och bedöma om det verkar forskningsbart, förklarar Cecilia.
Cecilia är övertygad om att Digital Humanvetenskap har goda möjligheter att bli ett modernt och starkt forskningsområde för Stockholms universitet. En fördel att området inte är ”förpackat” som vid andra universitet. Så framtidsutsikterna är goda.
– Här finns så många ”obeforskade” områden att arbeta med. Det tar visserligen tid att bygga upp forskningsmiljöer, men här finns ett stort intresse och stor entusiasm, avslutar Cecilia Magnusson Sjöberg.

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 - 2019 DHV

DHV

NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista, Sweden